2012

Tajuk Kandungan Post date
1 3/2012 Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 3/2012 Pemberimilikan Tanah Bagi Tapak Keagamaan Dan Kemasyarakatan Islam Di Negeri Selangor Pada Majlias Agama Islam Selangor Secara Wakaf IRSOD 7 Mar 2013
2 2/2012 Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 2/2012 Penilaian Tanah Awal Oleh Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Bagi Tujuan Permohonan Pemberimilikan Dan Pembangunan Tanah Di Negeri Selangor.        7 Mar 2013
3 1/2012 Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 1/2012 Pengenaan Fi Tahunan Dan Royalti Ke atas Longgokan (Stockpile) Pasir Transit Di Negeri Selangor.   7 Mar 2013